Овде можете сазнати корисне ствари које вам могу бити од значаја пре него што дођете у Основни суд у Бујановцу. Можете сазнати радно време суда, правила понашања запослених и странака у суду, да ли постоје услови за особе са посебним потребама, адресе и бројеве телефона јавних бележника и јавних извршитеља за територију Вишег суда у Врању, а такође можете и одштампати захтеве који су вам потребни пре доласка у суд.