ДАНА 21.05.2018.ГОДИНЕ У ОСНОВНОМ СУДУ У БУЈАНОВЦУ, ПОЧЕЋЕ СА РАДОМ ИНФО-ПУЛТ, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ХОЛУ ЗГРАДЕ ОВОГ СУДА.
ПРЕКО ИНФО-ПУЛТА ГРАЂАНИ МОГУ ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА САМ ПОСТУПАК ПРЕД СУДОМ И ПОЈЕДИНЕ ФАЗЕ ПОСТУПКА, О МОГУЋНОСТИМА ПОСТИЗАЊА МИРНОГ РЕШАВАЊА СПОРОВА, О НАДЛЕЖНОСТИМА СУДА, ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА, НАЧИНУ И МЕСТУ ИЗВРШЕЊА ОДЛУКЕ, РЕГИСТРУ ПОСРЕДНИКА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА, О ПРАВУ НА ОБАВЕЗНУ ОДБРАНУ И СЛ.